NIEUWS UIT DE WIJKRAAD

 

De afgelopen periode is het bestuur bezig geweest met tal van onderwerpen:

- Het bestuur is in overleg over herstel van het inloopspreekuur van de maatschappelijk werkers in De Pannehoeve. Tot ieders verwondering is dit ineens afgeschaft, terwijl we er van overtuigd zijn dat zo’n inloop hard nodig blijft.

- Samen met de gemeenteambtenaren zijn de kinderspeelplaatsen in de wijk bezocht. Hier en daar is onderhoud nodig. De gemeente gaat proberen dit spoedig uit te voeren.

- Verder hebben we overleg gevoerd met de gemeente Helmond en de Zorgboog om te bekijken hoe de ruimtes van De Pannehoeve nog meer ter beschikking kunnen komen voor activiteiten uit de buurt en voor gezamenlijke activiteiten van De Pannehoeve en de buurt. Het overleg is nog steeds gaande en we houden u op de hoogte via het wijkblad.

- Iedere maandagmorgen tussen 10 en 12 uur is het koffiedrinken in De Pannehoeve verzorgd door vrijwilligers van de wijkraad. Gewoon gezellig even bij elkaar zitten, zelf iets te vertellen en naar de ander te luisteren. Het is bedoeld voor iedereen, hoe jong of oud je ook bent.

- Zo’n zelfde activiteit wordt elke dinsdagmorgen verzorgd door vrijwilligers van de Bethlehemkerk in hun gebouw. Ga eens kijken!!

- De wijkraad heeft het afgelopen half jaar weer allerlei activiteiten in buurten en straten ondersteund met wat geld. Daarvoor heeft de wijkraad een potje geld gekregen van de gemeente,

- Ook voor het komend halfjaar staat van alles op stapel. Er zijn nog wat mogelijkheden om jullie initiatieven te helpen.  Dus op het gebied van geld hoeft een goed idee niet vast te zitten.

- Ook groepjes jeugd en jongeren kunnen natuurlijk met plannen komen.

- De volgende OPENBARE WIJKVERGADERING wordt op 18 september gehouden in De Boerderij. In het septembernummer komt meer informatie.

 

Bedenk iets gezelligs en doe mee!

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord