In mei 1997 was het dan zo ver, na maanden wachten werden de sleutels uitgereikt en betrokken we een beetje onwennig  met een aantal lotgenoten onze nieuwe appartementen. Als we in een winkel een aankoop deden, en er werd gevraagd naar het adres en je zei Kasteel  Noord werd er in het begin schichtig gereageerd van : zo u woont in een kasteel?? Deze vraag beantwoorden we bevestigend want zo voelde het ook. Dat gevoel bleek bij een groot aantal bewoners te bestaan want al snel werden er de nodige activiteiten ontplooit om het kasteel-gevoel te behouden en daar waar mogelijk verder uit te breiden.

Prachtige bomen die bij de voormalige LTS stonden zijn door toedoen van een aantal bewoners van Kasteel Noord gered van de ondergang en met de welwillende medewerking van de gemeente verplaatst naar Kasteel Noord, evenals het fantastische beeld. Ook in het terug plaatsen van het carillon op de nieuwe school hebben de gezamenlijke besturen  initiatieven ontplooid. 

Om het kasteel-gevoel te vervolmaken hebben de gezamenlijke bewoners in 2001,in overleg met de Gemeente,  een fontein geplaatst.Deze is in de zomer van 2001 met enig ceremonieel vertoon in werking gesteld door toenmalig wethouder Etienne Hesen. Het 5 jarig bestaan in 2002 werd ook gevierd door de bewoners. 
In de zomer periode wordt er maandelijks door een groot aantal bewoners in en rondom de plantsoenen en vijvers gewerkt om zoals het voelt “onze” omgeving netjes te houden.

Intensief overleg met de verschillende bestuurders van de gemeente met betrekking tot onze directe omgeving, heeft  tot resultaat dat we mogen spreken van een goede onderlinge verstandhouding met de verschillende gemeentelijke instanties, en daar waar mogelijk worden we ook door de gemeentelijke instanties ondersteund. 

Om het 10 jarig bestaan een officieel tintje te geven is er door een aantal bewoner het initiatief genomen hiervoor een commissie in het leven te roepen die zich onder andere tot doel heeft gesteld de eerder vernoemde fontein ook wel eens spottend, die met het piesstraaltje, genoemd te vervangen door een hele echte. Hierin is men geslaagd, want de commissie heeft de gemeente bereid gevonden om ter gelegenheid van dit 10 jarig jubileum een nieuwe “echte” fontein te plaatsen.

Verder zal het Kasteel letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers gezet worden gedurende de feestelijkheden. Het in werking stellen van de fontein en de feestverlichting zal  plaatsvinden eind April op een Vrijdagavond. Dit vanzelfsprekend weer met enig ceremonieel vertoon.                     De feestverlichting wordt in eigen beheer gemaakt en de kosten van dit alles worden door de bewoners zelf gedragen. En ter afsluiting van het geheel staat er een feestmiddag op het programma en wel op Zondag  2 September bij Hotel West-Ende.

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder de medewerking van de bewoners . Kortom we zien reikhalzend uit naar de diverse feestelijkheden die ons binnenkort te wachten staan. Een bijzonder woord van dank aan alle bewoners die zich op welke manier dan ook afgelopen jaren hebben ingezet voor het in stand houden en verbeteren van onze woonomgeving.

Namens de besturen van gezamenlijke verenigingen eigenaren en huurders.

Paul Verschuren

Als bewoners van kasteel noord zijn wij zeer begaan met onze woonomgeving en daarom vinden wij dat onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid derhalve ook niet stopt bij de voordeur.
Dit uitgangspunt impliceert dan dat je ook bereid moet zijn hierbij zelf een positieve bijdrage te leveren om te trachten in samenspraak met de gemeentelijke instanties te komen tot een binnen de bestaande mogelijkheden een zo goed mogelijk resultaat.
De afgelopen jaren zijn we als bewoners diverse keren in gesprek geweest met wethouder en andere functionarissen van gemeente over zaken zoals groen voorziening, overlast als gevolg van vissen, verlichting en drankgebruik in het aangrenzende park.
Deze gesprekken zijn door beide partijen als positief ervaren en hebben inmiddels tot enig resultaat geleid.

Aan verschillende van onze wensen is gehoor gegeven in de vorm van een extra schoonmaak of onderhoud beurt van enig groen, het verleggen van de grens waar gebruik van alcoholhoudende dranken verboden is of anderszins.

Als bewoners gaan wij niet achterover leunend zitten kijken totdat “de gemeente” komt maar steken ook zelf de handen uit de mouwen en leveren onze bijdrage door buiten onze eigen tuinen eveneens een groot deel van de gemeente tuin rondom het complex te onderhouden.

Tevens vindt er ook een maal per maand onderhoud plaats aan de zgn. niet toren gerelateerde tuinen waaronder dan ook de vijvers en paden vallen.
Deze activiteit bestaande uit het verzamelen van zwerfafval onderhoud aan vijverkant etc. etc. is uitgegroeid tot een gezellig ochtendje werken door een groot aantal vrijwilligers om de omgeving zo optimaal mogelijk te houden.
De gemeente is bereid gevonden om deze vorm van zelfwerkzaamheid te ondersteunen door een financiële bijdrage te leveren om de nodige onderhoudsmiddelen en gereedschappen voor zover we die nog niet hadden aan te schaffen.

Zo blijkt maar weer dat wanneer men zelf initiatieven ontplooit en actief mee denkt en doet er zeker mogelijkheden zijn om met ondersteuning van gemeente tot een verbetering van je woon en leef omgeving te komen.
Dit betekent niet dat er geen zaken meer aan de orde zijn die verbetering behoeven maar wij hebben goede hoop om samen met de gemeente onze woonomgeving verder te optimaliseren.

Paul Verschuren.

 

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord